Om ISG

ISG är specialiserade på digital bildhantering, intelligent video och integrerade systemlösningar för komplexa behov av övervakning, kontroll och styrning inom trafik, säkerhet, logistik, process och automation.

Utvecklingen går i rasande fart inom digital bildhantering. I början av året lanseras nya effektiva komponenter och system för att redan innan årets slut ersättas av nya generationer. För slutkunden kan det te sig omöjligt att hålla sig uppdaterad. Därför har ISG valt att fokusera på de områden där vi är allra bäst: systemintegration och projektledning av audiovisuell informationsbehandling.

I praktiken innebär ISG:s affärsidé att information inhämtas genom kamera, följt av att bild- och ljudströmmar överförs med kabel, fiberlänk, trådlöst eller via nätverk till en övergripande plattform. Därefter bearbetas informationen i en centralutrustning för att slutligen reagera på önskat vis.